Đặt lịch hẹn

Khách hàng có thể đặt lịch hẹn trước thông qua trang web 
trung tâm hỗ trợ khách hàng Apple

Hướng dẫn đặt lịch hẹn


Trước khi đến trung tâm, xin Quý khách hàng back-up dữ liệu, cài đặt hệ điều hành phiên bản mới nhất, lưu lại ID và Password của Apple ID để rút ngắn thời gian xử lí

Đối với khách hàng đã đặt lịch hẹn sửa chữa màn hình, quý khách có thể trực tiếp đến khu vực tư vấn dành riêng cho Khách đã đặt lịch hẹn sửa chữa

에그페이지

eggpage.net으로 만들어진 홈페이지입니다.