Thanh tra Cyber

ANTZ xin hứa sẽ luôn cố gắng hết sức
mình để phục vụ Quý khách hàng.

ANTZ,

Tiếp nhận phản ánh về các hành vi bất chính, nhận chiêu đãi, hối lộ, yêu cầu không chính đáng, giải quyết công việc không công bằng của nhân viên ANTZ đối với khách hàng, nhân viên của công ty đối tác, nhân viên của ANTZ,...Nội dung phản ánh sẽ được giữ bí mật, ANTZ sẽ không tiết lộ bất kì thông tin cá nhân nào của người tố cáo.

 ANTZ sẽ cố gắng xử lí trong thời gian nhanh nhất và gửi kết quả xử lí qua hình thức mà bạn mong muốn.

Cung cấp thông tin thanh tra qua mạng

Đối tượng

- Tất cả đối tượng có hành vi phi đạo đức vi phạm các quy tắc kinh doanh của công ty.

Phương thức cung cấp thông tin

- Chọn cách phản ánh thông tin thuận tiện cho bạn qua e-mail hoặc qua bưu tín 
- Website:
- E-mail:
- Bưu tín:

Lưu ý

Khi cung cấp thông tin, xin Quý khách vui lòng ghi chi tiết nội dung dựa theo 6 nguyên tắc. 
(Không được sử dụng vào mục đích phỉ báng hoặc hãm hại người khác)

Cung cấp thông tin

에그페이지

eggpage.net으로 만들어진 홈페이지입니다.